Beldemizin Tarihçesi

Beldenin tarihi resmi belgelere dayanan kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Türklerin Orta Asya`dan göç tarihi olan 11.yy sonra kurulduğu tahmin edilmektedir.15.yy den itibaren Eymir Beldesine Oğuz Türklerinden Bozok Türkmenlerinin yerleştiği bilinmektedir. Osmanlı Devletinin 1641 tarihli Tahrir Defteri`nde kasaba "Eymür Gazilü" olarak yer almaktadır. Oğuz boylarından olan "EYMİR"boyu Anadolu`da "EYMİR" İranlılar arasında ise "EYMÜR"olarak anılmaktadır.Oğuzlar ilk olarak "ÜÇOK" ve "BOZOK" adıyla iki kola ayrılmışlardı. Anadolu`ya yerleşen Oğuz Boylarından Çukurova dahil Güneydoğu Anadolu`yu mesken tutanlar "ÜÇOK" Sivas ve Yozgat gibi Kuzey bölgeye yerleşenler "BOZOK" adını taşıyorlardı.11.yy itibaren anayurtları Orta Asya`dan göç eden Türkler, boyları olan "EYMİR" Boyu `nu çok sevdiklerinden dolayı sonraki göç ettikleri yerlere de kendi boylarının ismini verdiler. Anadolu`da 20 yerleşim biriminin isminin "EYMİR"dir. İdari bakımından 1930 yılına kadar Tokat ili Zile ilçesine bağlı olan "EYMİR" beldesi 1930 yılında halen bağlı bulunduğu "SORGUN" ilçesine bağlanmıştır. İlçeye uzaklığı 26 kilometre olup ile uzaklığı 60 kilometredir.